За компанията

„ЦИТО КЪМПАНИ“ ООД е частна фирма, създадена през 1990 година. За периода от създаването си до момента се е наложила като една от водещите фирми в областта на дистрибуция и внос на лекарства, санитарно-хигиенни и дезинфекционни стоки, медицински изделия и консумативи, адаптирани детски млека, диетични храни и хранителни добавки, медицинска козметика, билки и др.

„ЦИТО КЪПМАНИ“ ООД осигурява промоции на лекарствените продукти и всички медицински стоки съвместно с медицинските представителства, както и регистрация и пререгистрация на лекарствените продукти в страната. Участва в организирането на симпозиуми, кръгли маси и дейности с международна насоченост, обучение на кадри в областта на лекарствения бизнес. „ЦИТО КЪМПАНИ“ ООД непрекъснато разширява своята дейност и мотото й е коректни взаимоотношения между партньорите.

Нашите продукти

„ЦИТО КЪМПАНИ“ ООД представя на българския пазар продукцията на над 30 чуждестранни производители и всички български фармацевтични производители. Общо каталога на „ЦИТО КЪМПАНИ“ ООД надхвърля 5 000 позиции.

Фирмата е официален представител на продуктите на фирма Geratherm Medical AG – Германия.

prd_ger_Therm_ColorGeratherm Medical AG – Германия е научно-изследователска фирма в областта на производството на медицинска техника и диагностика. Oсновната й насока е в областта на медицинското измерване на телесната температура, където Geratherm Medical AG е лидер… Повече

 

 

„ЦИТО КЪМПАНИ“ ООД е сертифициаран по ISO 9001:2015 търговец на едро на лекарства от декември 2007 г. – в съответсвтие с модернизирането и приобщаването на бранша към Европейските практики.


ЦИТО КЪМПАНИ ООД сключи договор №BG16RFOP002-2.089-4525-C01 за изпълнение на проект „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, реализирана с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Целта на проекта е осигуряване на оперативен капитал на българските малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Общият размер на безвъзмездната помощ е 50 000лв., от които 50000лв. европейско и 0 лв. национално съфинансиране. Срокът на изпълнение на проекта е с продължителност 3 месеца от 20.10.2021г. до 20.01.2022г.