„ЦИТО КЪМПАНИ“ ООД осъществява директни търговски контакти с около 1200 аптеки, 20 болници, диспансери, поликлиники и търговци на едро чрез дистрибуторската си мрежа.

Доставката на лекарствата и други медицински стоки се осъществява от 2 до 24 часа от подаване на заявката към съответния склад и чрез маршрутни доставки се покрива 75% от територията на страната ни.