„ЦИТО КЪМПАНИ“ ООД е частна фирма, създадена през 1990 година. За периода от създаването си до момента се е наложила като една от водещите фирми в областта на дистрибуция и внос на:

  • лекарства
  • санитарно-хигиенни и дезинфекционни стоки
  • медицински изделия и консумативи
  • адаптирани детски млека
  • диетични храни и хранителни добавки
  • медицинска козметика
  • билки и др.

„ЦИТО КЪПМАНИ“ ООД осигурява промоции на лекарствените продукти и всички медицински стоки съвместно с медицинските представителства, както и регистрация и пререгистрация на лекарствените продукти в страната. Участва в организирането на симпозиуми, кръгли маси и дейности с международна насоченост, обучение на кадри в областта на лекарствения бизнес. „ЦИТО КЪМПАНИ“ ООД непрекъснато разширява своята дейност и мотото й е коректни взаимоотношения между партньорите.

 

 

„ЦИТО КЪМПАНИ“ ООД е сертифициаран по ISO 9001:2015 търговец на едро на лекарства от декември 2007 г. – в съответсвтие с модернизирането и приобщаването на бранша към Европейските практики.