„ЦИТО КЪМПАНИ“ ООД притежава складови площи, разположени в София, Бургас, Велико Търново, Пазарджик, Петрич и Видин, отговарящи на нормативните изисквания.

Всички складове са свързани в компютърна мрежа и цялата дейност на фирмата се обслужва от софтуеър, създаден за нея.

 • СОФИЯ – Централен офис, Склад
  София 1220
  ул. Бяла Бука 1
  тел.: 02/931 08 64;
  02/931 08 93
  факс: 02/931 14 80
 • ПАЗАРДЖИК – Склад
  Пазарджик 4400
  ул. Пловдивска 16
  тел./факс: 034/44 58 87;
  034/44 00 32
  Маг.фармацевт: С. Димитрова
 • БУРГАС – Склад
  Бургас 8000
  ЖК Меден Рудник бл.70 вх.А
  тел./факс: 056/85 21 81;
  056/85 21 69
  Маг.фармацевт: И. Обрешкова
  Пом.фармацевт: М. Стойчева
 • ПЕТРИЧ – Склад
  Петрич 2850
  ул. Рокфелер 52
  тел./факс: 0745/6 19 92
  Маг.фармацевт: М. Гугушева
 • ВЕЛИКО ТЪРНОВО – Склад
  Велико Търново 5000
  бул. България 41б
  тел./факс: 062/50 06 18;
  062/60 06 19
  Маг.фармацевт: В. Колева
 • ВИДИН – Склад
  Видин 3700
  ул. Княз Дондуков 13
  тел.: 094/60 65 09;
  094/60 14 84
  Маг.фармацевт: Ю. Георгиева