• СОФИЯ
  Телефонна централа: 02/931 08 64
  02/931 08 93
  факс:02/931 14 80
  e-mail: info@cito-pharm.com

 

 • ЗА АПТЕКИ – Дилърски отдел
  вътрешни номера: 15, 16, 17

 

 • ЗА ТЪРГОВЦИ НА ЕДРО
  вътрешни номера: 19, 20, 23

 

 • СЧЕТОВОДСТВО
  вътрешен номер: 25

 

 • СКЛАД
  вътрешни номера: 21, 22