В „ЦИТО КЪМПАНИ“ ООД работят 70 служители – висококвалифицирани специалисти – маг.фармацевти и икономисти.

Организационната структура на фирмата е следната:

  • управител – отговорен фармацевт
  • дирекция „Маркетинг, търговия и реклама“
  • дилърски отдел
  • финансово-счетоводен отдел
  • транспортен отдел.